automaty999.org

Pages สำนักงาน ป ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใ... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการคร... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการค... พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบคลาว์ด และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin... แนวทางการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป. ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปร... ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เจ้าหน้าที่สถาบันหลักเจ้าหน้าที่สถาบันสมทบเจ้าหน้าที่ ศ.น.พย. 2566 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว เชื่อม ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.กุลชัย กุลตวนิช และ ดร.รัตตมา รัตนวงศา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงาน Next Normal" จาก สสปท. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ......
All countries
690,076,498
Total confirmed cases
Updated on 9 June 2023 12:24 pm
Italy
25,870,833
Total confirmed cases
Updated on 9 June 2023 12:24 pm
Spain
13,890,555
Total confirmed cases
Updated on 9 June 2023 12:24 pm
Iran
7,612,065
Total confirmed cases
Updated on 9 June 2023 12:24 pm
Germany
38,428,685
Total confirmed cases
Updated on 9 June 2023 12:24 pm

Frequently Asked Questions

spot_img